Zorggeschikte woning

zorggeschikte-woning-1
Heeft u een zorggeschikte woning nodig?
Wij adviseren en helpen u graag!

Zorggeschikte woning realiseren

Ook als u als senior (intensieve) zorg nodig heeft, is het fijn als u zo zelfstandig mogelijk kunt wonen in een eigen woning. Wij hebben een langdurige expertise in Arnhem op het gebied van senioren met een zorgbehoefte. Wij denken dan ook graag met u mee over woonmogelijkheden met ondersteunende zorg. Of dit nou gaat om het aanpassen van uw huidige woning of het vinden van een nieuwe zorggeschikte woning in Arnhem en omstreken.

Uw eigen woning zorggeschikt maken

Het kan zijn dat u in een situatie bent gekomen (of verwacht te komen) waarbij u of uw partner (intensieve) zorg aan huis nodig heeft. De hulp van thuiszorg kan het mogelijk maken om (langer) in huis te blijven wonen. Ook een zogenoemde ‘noodknop’ waarbij u via een knop acute hulp kunt inschakelen, maakt dit mogelijk. Maar daarnaast is het verstandig of zelfs nodig om uw woning zorggeschikt te maken. U kunt hierbij denken aan het rolstoel-en-rollator-toegankelijk maken van uw woning door het verbreden dan deuropeningen, het vergroten van uw wc en badkamer, het aanpassen van uw toilet, het verwijderen van drempels etc. Ook is het verstandig om in huis steunrelingen aan te brengen en wellicht speciale liften in huis te plaatsen als dat nodig is om u of uw partner in en uit bed te krijgen. In een gesprek met onze zorgspecialist kijken we naar welke aanpassingen er nodig zijn. Daarnaast kijken we of het inderdaad mogelijk is om uw huidige woning zorggeschikt te maken. Zo ja, dan helpen we u graag met het realiseren van deze aanpassingen.

Nieuwe zorggeschikte woning

Wellicht is het niet mogelijk om uw huidige woning geschikt te maken voor uw zorgvraag of heeft het uw voorkeur om naar een reeds bestaande zorggeschikte woning te verhuizen. We bespreken dan met u naar welke woonvorm uw voorkeur uitgaat en gaan vervolgens op zoek naar de meest geschikte woningen. Voor senioren die toe zijn aan een nieuwe woonomgeving met een specifiek zorgondersteuning is er tegenwoordig een scala aan woonvormen.

Zorggeschikte woningen/ woonvormen voor senioren zijn o.a.:

Kangoeroewoning
Een kangoeroewoning is een combinatie van twee (zelfstandige) woningen of wooneenheden onder één dak.

Woonzorgzone/ woonservicegebied
De woonomgeving en woningen zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Bovendien wordt vanuit een wijkservicecentrum of zorgsteunpunt hulp en verzorging geregeld, bijvoorbeeld in de vorm van thuiszorg, een huisarts, een apotheek en een huismeester.

Serviceflats
Dit is een woonvorm met zorgfaciliteiten die vooral bestemd zijn voor bejaarden of ouderen met zorgproblematiek. De bewoners van een serviceflat wonen in grote mate zelfstandig maar hebben thuiszorg binnen direct handbereik.

zorggeschikte woning

Zorgappartementen
Deze appartementen bevinden zich meestal in een verzorgingshuis of zijn gelieerd aan een andere zorginstelling. Hier kunt u wonen als u zorgbehoevend bent door ziekte, handicap of ouderdom en niet meer zelfstandig kunt wonen.

Aanleunwoningen
Dit zijn woningen die aan een verzorgingshuis vastzitten of er dichtbij staan. Deze woningen zijn bedoeld voor mobiele senioren zonder grote gezondheidsproblemen. In dergelijke woningen kunt u zelfstandig blijven wonen, maar wel gebruik maken van de diensten en zorg van het verzorgingshuis.

Benieuwd hoe u een zorggeschikte woning kunt realiseren?

Kosten WoonAdviesSenioren

Een eerste kennismakingsgesprek op kantoor of bij u thuis is gratis (regio Arnhem). Indien gewenst voeren we daarna een uitgebreid woonadvies op maat uit. De kosten daarvan bedragen € 270 (incl. btw). Onze zorgspecialist komt dan langs om op basis van uw zorgvraag en toekomstverwachting een specifiek woonadvies of woonzorgadvies te geven. Als u thuis wilt blijven wonen, kijken we of uw huis zorggeschikt is te maken. Mocht u liever verhuizen, dan bespreken we uw woonwensen en woonmogelijkheden.

Wilt u daarna verder met ons in zee? Dan maken wij een passende offerte voor de organisatie en begeleiding van de door u gewenste vervolgstappen.