Woning aanpassen

woning-levensloopbestendig-maken_2
Uw woning levensloopbestendig maken?

Wij onderzoeken graag uw mogelijkheden!

Wij onderzoeken graag uw mogelijkheden!

Maak uw woning levensloopbestendig
levensloopbestendig-wonen-1
Uw huidige woning levensloopbestendig maken?

Gaat u verbouwen of verhuizen?

Gaat u verbouwen of verhuizen?

Wij onderzoeken graag uw mogelijkheden!

Uw woning levensloopbestendig maken

Na ons (gratis) kennismakingsgesprek maken we graag een uitgebreid woonadvies op maat voor u. Voor € 270 (incl. btw) nemen we een woonscan en woningscan af om te kijken wat uw wensen en woonmogelijkheden zijn. De uitkomst daarvan kan zijn om uw woning op een door u gewenste wijze aan te passen zodat deze levensloopbestendig wordt.

Met de woonscan kijken we met name naar uw woonbehoeftes en uw woonwensen. Hoe bevalt het wonen in uw huis op dit moment? Loopt u tegen dingen aan of verwacht u als u ouder wordt tegen dingen aan te lopen? Wat zijn uw wensen voor het levensloopbestendig maken van uw woning? En wat is uw financiële ruimte om uw woning aan uw wensen te laten voldoen?

De woningscan is er op gericht te bepalen of en hoe uw woning levensloopbestendig gemaakt kan worden. Hierbij kan worden gedacht aan kleinschalige en praktische maatregelen, maar ook aan verbouwing of renovatie van de woning. Bij de woningscan worden de volgende aspecten betrokken: (val)veiligheid en brandveiligheid woning; sociale veiligheid, inbraakrisico en -preventie; de mogelijkheden van verbouwing of renovatie; isolatie; financieringsmogelijkheden.

Elke opdracht wordt afgerond met een verslag met de belangrijkste conclusies, bevindingen en stappen die (kunnen) worden gezet. Dit woonadvies ontvangt u naar wens mondeling dan wel schriftelijk van ons.

Aanpassen huidige woning

Na het woonadvies op maat, begeleiden wij u graag bij de volgende fase. Bij deze vervolgopdracht wordt het eerder gegeven advies nader uitgewerkt. We bespreken met u onder andere welke concrete acties moeten plaatsvinden. Daarvoor worden de benodigde contacten met derde partijen gelegd. Bij de invulling van de te nemen acties vervult WoonAdviesSenioren een begeleidende en coördinerende rol zowel bij kleinschalige aanpassingen als bij een verbouwing of renovatie. De kosten voor deze vervolgopdracht bedragen € 320.

Op basis van de woningscan inventariseren we welke kleinschalige aanpassingen de woning levensloopbestendig en veiliger kunnen maken. Hiervoor schakelen we onze partnerorganisatie Mutatiezaken.nl in. Waar nodig gebruiken we op onderdelen gespecialiseerde bedrijven (bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen).

woning levensloopbestendig maken

Een eventuele verbouwing of renovatie van uw woning moet natuurlijk passen binnen uw financiële mogelijkheden. De kans is groot dat er meer mogelijk is om uw woning levensloopbestendig te maken dan u wellicht in eerste instantie zou denken. Met onze financieel adviseur kunnen uw mogelijkheden worden bekeken, bijvoorbeeld met betrekking tot een overwaarde-hypotheek.

Wanneer we met u uw financiële kaders hebben vastgesteld, schakelen we onze partner-architect of aannemer in om met een concreet voorstel te komen. WoonAdviesSenioren is hierbij betrokken als gesprekspartner en klankbord.

Benieuwd of u uw huidige woning levensloopbestendig kunt maken?